Alarko Carrier YK'da istifaen boşalan üyeliğe Vineet Kashyap atandı

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08.10.2019 tarihinde, 1. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan GIORGIO ELIA'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08.10.2019 tarihinde,

1. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan GIORGIO ELIA'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulü ile yerine VINEET KASHYAP'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve TTK. 363 üncü maddesi gereğince işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,

1. 15.03.2019 tarihli 9788 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen, 27.02.2019 tarih ve 758 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca kendisine 1.derece B grubu imza yetkisi verilen GIORGIO ELIA'nın imza yetkisinin kaldırılmasına,

2. 27.02.2019 tarih ve 2019/1 no.lu Temsil ve İlzam Hakkında İç Yönerge ve 15.03.2019 tarihli 9788 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen, 27.02.2019 tarih ve 758 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mevcut sirkülere ek olarak, Şirketin mevcut sirkülerindeki ve İç Yönergedeki 1. Derece B Grubu imza yetkililerine verilen yetkilerle temsil ve ilzama yetkili olmak üzere VINEET KASHYAP' a 1.Derece B Grubu imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hibya Haber Ajansı

298
Okunma