DuPont, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle yaptığı yazılı açıklamada, “DuPont’un 2030 hedefleri; önceliklerimizi ortaya koymakta ve iş değeri sunmak, değer zincirlerimiz boyunca dayanıklılığımızı

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle yaptığı yazılı açıklamada, “DuPont’un 2030 hedefleri; önceliklerimizi ortaya koymakta ve iş değeri sunmak, değer zincirlerimiz boyunca dayanıklılığımızı arttırmak ve toplumların gelişimine olanak sağlamak üzere en büyük fırsatı sunan sürdürülebilirlik sorunlarına uygun olarak şekillendi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “DuPont olarak, insanlarımızı ve gezegeni koruyup güçlendirirken çözümlerde inovasyona odaklanıyor; belirlediğimiz dokuz hedefe yönelik anlamlı ilerleme kaydetmek için önümüzdeki on yıl boyunca hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.”

Sürdürülebilirlik Hedeflerine göre DuPont, benimsediği dokuz hedefi üç grupta topluyor: Müşterilerin ve dünyanın gelişimine destek olmak için sürdürülebilir inovasyonlar yaratmak, bütün faaliyetlerinin sürdürülebilirlik profilini arttırmak ve insanlarla toplumların kapsayıcılığını, refahını ve sağlığını desteklemek için hareket etmek.

1.DuPont inovasyonlarının tamamını BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde anlamlı ilerleme kaydetmek ve müşterilerimiz için değer yaratmak üzere uyarlamak,

2.Döngüsel ekonomi ilkelerini, hizmet verilen pazarlardaki yaşam döngüsü etkilerini de dikkate alarak şirketin iş modellerine entegre etmek,

3.Ürün ve süreçlerin tamamını, yeşil kimya ilkelerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik kıstaslarıyla tasarlamak,

4.Elektriğin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek suretiyle sera gazı (GHG) emisyonlarını % 30 azaltarak 2050 yılına kadar operasyonları karbon nötr hale getirmek,

5.İmalat tesislerine ve yüksek riskli su havzalarındaki topluluklara öncelik vererek DuPont sahalarındaki tüm tesislerde su stratejileri uygulamak ve su teknolojisini ilerletme ve stratejik ortaklıkları hayata geçirme konusunda liderlik ederek milyonlarca insanın temiz suya erişimini sağlamak,

6.Sıfır yaralanma, meslek hastalığı, kaza, atık ve emisyon taahhütlerini genişletmek,

7.Çeşitliliği sektörün kıstaslarının çok ötesine taşıyan, dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olmak,

8.Çalışanların refah ve tatmin düzeylerinin yüksek olduğu bir işyeri ortamı yaratmak

9.Hedefi belirli sosyal etki programlarıyla 100 milyonu aşkın insanın hayatını iyileştirmek.

DuPont Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Başkanı Alexa Dembek, “Amacımızın özünü teşkil eden inovasyon, bilimin güdümündedir. Bu inovasyonu, artık her zamankinden de çok, herkes için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yarayacak teknoloji ve çözümlere yöneltiyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü “Sürdürülebilirlik hem pazardaki belli başlı trendleri hem de şirketimizin öz iş değerleriyle son derece uyumlu, önemli inovasyon fırsatlarını öne çıkaran kilit dinamiklerden biridir. Bugün, küresel bir bilim ve inovasyon lideri olarak amaçlarımızı hayata geçirebilmemiz için DuPont’u önümüzdeki on yıllık süreçte ileri taşıyacak özel taahhütlerle birlikte bir dizi hedef ortaya koyuyoruz. Bu amaçları hayata geçirmek üzere dünyanın dört bir yanında kuracağımız iş birliklerini dört gözle bekliyoruz.”

DuPont Hakkında

DuPont (NYSE: DD), teknoloji temelli malzemeler, içerik ve çözümleriyle sektörleri ve günlük yaşamı dönüştüren küresel inovasyon lideridir. Çalışanlarımız, müşterilerin en iyi fikirlerini bir adım öteye taşımak için elektronik, ulaştırma, inşaat, su, sağlık ve iyi yaşam, gıda ve işçi güvenliği de dâhil kilit pazarlarda temel inovasyonları ortaya çıkarmak üzere çeşitli bilim ve uzmanlık alanlarını uygulamaya geçirmektedirler. Daha fazla bilgi için lütfen bizi www.dupont.com adresinde ziyaret ediniz.

Hibya Haber Ajansı

411
Okunma