Resmi Gazete Başlıkları - 9 Kasım 2019

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
TEBLİĞLER
YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
SAYIŞTAY KARARLARI
953
Okunma